Eindexamens vwo

Schoolexamenreglement
College Den Hulster heeft regels vastgelegd voor een goede gang van zaken rondom de examinering van onze scholieren. De diverse reglementen en regelingen vindt u hier.

Examentijdpad

Het schoolspecifieke tijdpad wordt begin februari gepubliceerd.

Het algemene tijdpad CSE is te vinden op www.examenblad.nl.

Zakboek