Da Vinci Onderwijs

In het schooljaar 2010-2011 is College Den Hulster in Venlo in de brugklas gestart met The Da Vinci Class: een speciale groep meerbegaafde c.q. hoogbegaafde leerlingen die tweetalig vwo doen volgens een ingedikte lessentabel in combinatie met een speciaal programma van individuele, project- en begeleidingsactiviteiten. Met deze start wordt nadrukkelijk een vervolg gegeven aan de speciale programma’s van initiatieven voor hoog- en meerbegaafden in Venlo en omgeving. De naam Da Vinci Class is gekozen vanwege de homo universalis die Leonardo da Vinci was en de ongebreidelde honger naar wetenschap en prestaties die hij tentoonspreidde.

De basis wordt gevormd door het tweetalig vwo Engels, dat op zich al heel uitdagend is voor goede vwo’ers. Ruim 50% van de lessen wordt in het Engels onderwezen. Het betreft een extra uitdaging die tot en met klas zes van het vwo plaatsvindt, met een certificaat op het hoogst haalbare niveau in de wereld, het IB language A2. De meerbegaafde leerlingen in de Da Vinci Class doen dit programma in een verkorte tijd, door het aanbieden van een aantal vakken in minder uren per week. De standaard 32 lessen van tvwo worden er 26 (zes vakken een uur minder).

Het tweetalig vwo kent vele extra activiteiten met (mogelijke) uitwisselingen, Engelse theatervoorstellingen enzovoort. Leerlingen van de Da Vinci Class doen hier natuurlijk aan mee.

De vrijgekomen lessen worden op Da Vinci Day ingevuld met activiteiten die recht doen aan de eigen wensen en behoeften van de leerling:

  1. Verbreding van het reguliere curriculum: met een keuze uit twintig vakken. De leerling heeft de vrije keuze uit nieuwe en uitdagende vakken. Er is door de dag heen een duidelijke mix tussen cognitieve vakken (b.v. Japans), doe-vakken (toegepaste techniek) en vakken waarin beide aspecten een belangrijke rol spelen (History of art). Daarnaast komen er activiteiten en vakken aan bod die de groepscohesie en de sociale interactie duidelijk bevorderen (teambuilding, sport en spel).

Ook de vakken op de reguliere lesdagen die extra aandacht verdienen vanwege tegenvallende resultaten kunnen aan de orde komen. Zelfstandig studeren onder toezicht en met hulp is hierbij de norm.

  1. De coach heeft op Da Vinci Day overleg met een aantal leerlingen over de voortgang van de studie, planning, kansen en obstakels. Dit gebeurt afwisselend individueel of in kleine groepjes. Leren leren komt expliciet aan de orde in de mentorles en dit komt op Da Vinci Day ook individueel terug.
  2. Projecten: op gezette tijden komen er overkoepelende projecten aan bod die de reguliere Da Vinci Day geheel of gedeeltelijk vervangen. Zaken als veldwerk, bedrijvenbezoek, Kids University, Hall of Science, theaterbezoek, community service enzovoort passeren hierbij de revue.

Bekijk hier ook de informatiefilm over The Da Vinci Class:
https://drive.google.com/file/d/1Z-sGCJV2S5HFmyau5R6kz5d-ZROIMd6u/view