Magister

Magister is het administratie- en communicatiesysteem voor scholen. Met dit systeem kunnen docenten, mentoren en coaches volgen hoe het gaat met iedere leerling op school. Leerlingen en ouders kunnen ook via Magister de gegevens inzien. Het gaat om zaken als aanwezigheid, cijfers, programma van toetsing en afsluiting (pta) en het lesrooster. Leerlingen en ouders krijgen toegang door met de juiste, unieke inloggegevens in te loggen. Deze gegevens worden door de school aan het begin van het eerste jaar via een brief verstrekt.

U kunt Magister 6 raadplegen door op het logo te klikken.