Remedial teaching

College Den Hulster hanteert een dyslexieprotocol indien er vermoedens van dyslexie zijn. In grote lijnen komt dat neer op het volgende:

  1. Leerlingen van College Den Hulster worden (getest) gescreend op (leermoeilijkheden) dyslexie of dyscalculie (of taal- en spellingsproblemen) op het moment dat er problemen op dit gebied zijn.
  2. Afhankelijk van de resultaten wordt een leerling eventueel doorverwezen voor een extern onderzoek.
  3. Indien bij een leerling al een leermoeilijkheid is vastgesteld, wordt aan de hand van de verklaring en in overleg met ouders gekeken naar de mogelijkheden.
  4. Afspraken worden inzichtelijk gemaakt met een op maat gemaakte digitale faciliteitenkaart.