Chromebook

Ieder schooljaar starten honderden nieuwe brugklasleerlingen met de lessen op College Den Hulster. Het lesaanbod op College Den Hulster is natuurlijk anders ingericht dan de lessen die de kinderen gewend zijn op de basisschool. Naast schoolboeken wordt ook veel lesstof digitaal aangeboden. Om leerlingen toegang te geven tot de digitale lesstof, is het zinvol dat brugklassers vanaf de start van het schooljaar 2022-2023 beschikken over een Chromebook. 

In de bijlagen treft u alle informatie aan voor de aanschaf van het Chromebook.

Let op! De brief over de aanschaf is weliswaar hetzelfde voor vmbo en h/v, maar er zijn twee verschillende bestelformulieren: 1 apart voor vmbo en 1 voor h/v. Zie de volgende bijlagen: