Eindexamens havo

Schoolexamenreglement
College Den Hulster heeft regels vastgelegd voor een goede gang van zaken rondom de examinering van onze scholieren. De diverse reglementen en regelingen vindt u hier. In het onderstaande examenreglement 23-24 zijn twee artikelen gewijzigd. Deze zijn te lezen in het Addendum schoolexamenreglement OGVO 23-24.

Examentijdpad

Het examentraject voor schooljaar 2023-2024 kun je bekijken via deze link.

Het algemene tijdpad CSE is te vinden op www.examenblad.nl.

Zakboek