Aanmelden (instroom)

Je kunt je als nieuwe leerling ook aanmelden voor andere leerjaren dan de brugklas. leerlingen kunnen dus later instromen vanwege verhuizing, ziekte of overstap. Ook voor deze leerlingen geldt dat er aangemeld dient te worden op twee dagen in maart tussen 17.00 uur en 19.30 uur. Tijdens de aanmelding wordt het aanmeldformulier voor onze school ingevuld en ondertekend. Mocht er op andere momenten in het schooljaar instromen wenselijk zijn, dan is dat uiteraard mogelijk. 

Naar welk type onderwijs de instromende leerling wordt toegelaten wordt vooral bepaald door het advies van de vorige school. Een toelatingscommissie beslist uiteindelijk in welke brugklas de nieuwe leerling komt. Voor bepaalde richtingen binnen ons onderwijs zal een toelatingstoets noodzakelijk zijn.