Aanmelden (instroom)

Je kunt je als nieuwe leerling ook aanmelden voor andere leerjaren dan de brugklas. leerlingen kunnen dus later instromen vanwege verhuizing, ziekte of overstap. Tijdens de aanmelding wordt het aanmeldformulier voor onze school ingevuld en ondertekend. 

Naar welk type onderwijs de instromende leerling wordt toegelaten wordt vooral bepaald door het advies van de vorige school.