Schoolplan

In het schoolplan wordt het meerjarig strategisch beleid van College Den Hulster voor de periode 2018 – 2022 beschreven. De in dit plan omschreven (onderwijskundige) koers vloeit voort uit en is een doorvertaling van het nieuwe strategische koersdocument van OGVO getiteld ‘Ruimte voor Talent’. 

Het schoolplan 2018 – 2022 beslaat 25 pagina’s en kunt u HIER downloaden.