Decanen

De schooldecanen houden zich bezig met het begeleiden van leerlingen bij de profielkeuze in de derde klas en met de studie-en beroepskeuze in de laatste leerjaren. Ook geven zij voorlichting over alle zaken die te maken hebben met verder studeren zoals inschrijving, loting en studiefinanciering. Daarbij maken zij gebruik van klassikale voorlichting, ouderavonden, individuele gesprekken met ouders en leerlingen, methodes voor keuzebegeleiding, speciale voorlichtingsavonden en eigen materiaal.

Voor meer informatie zie de eigen site van de schooldecanen van College Den Hulster: Website Decanen