Campusreglement

In het campusleerlingenreglement zijn regels opgenomen die uitsluitend gelden voor de leerlingen van College Den Hulster. Het is een uitwerking van het leerlingenstatuut van de Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO). Het is een gezamenlijk product van de school en haar leerlingen met als doel die zaken te regelen (onderling) die van belang zijn voor leerlingen om goed onderwijs te volgen aan onze school. Het campusleerlingenreglement is voor elke campus een verplicht document dat samen met het leerlingenstatuut de onderlinge rechten en plichten van de leerlingen regelt. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat oplossingen zoveel mogelijk langs dezelfde richtlijnen worden genomen, zodat een ieder op dezelfde wijze tegemoet wordt getreden en behandeld. 

Hieronder de diverse bijlagen die behoren bij het campus leerlingenreglement: