Bestuur OGVO

College Den Hulster maakt deel uit van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken: een stichting die is opgebouwd uit drie campussen. Samen met de drie campusdirecteuren vormt Het College van Bestuur het managementteam. Het managementteam neemt beleidsinitiatieven, bereidt beleidsstukken voor en stemt het beleid op campusniveau met elkaar af. Door de centrale aansturing van het onderwijsaanbod wordt de variatie in het onderwijsaanbod vergroot.

Het College van Bestuur vormt het wettelijk bevoegde gezag en is daarmee bestuurlijk verantwoordelijk voor de hele Onderwijsgemeenschap. De Centrale Service Unit ondersteunt het College van Bestuur op het gebied van personeel en organisatie, financiën, controling, communicatie en ICT. Het College van Bestuur bestaat uit De heer R. Palmen, voorzitter College van Bestuur.

De Raad van Toezicht behartigt de verschillende maatschappelijke belangen die raken aan de activiteiten die de onderwijsgemeenschap ontplooit. Het College van Bestuur legt integraal verantwoording af aan de Raad over de wijze waarop het omgaat met de toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De Raad staat daarnaast het College van Bestuur met raad en advies terzijde en beoordeelt het College op van te voren vastgestelde en overeengekomen doelen. De Raad onderschrijft zowel de missie en de doelstellingen van de Onderwijsgemeenschap, als de Code Goed Bestuur. 

De campusdirecteur is verantwoordelijk voor het beleid en heeft de dagelijkse leiding van de onder hem vallende campus. De campusdirecteur legt verantwoording af aan het College van Bestuur. Elke campus heeft zijn eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de invulling en bewaking van de kwaliteit van het onderwijs.