Bestuur OGVO

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken is een stichting die is opgebouwd uit drie campussen en een Service Unit. Samen met de directeuren op de campussen en de directeur Service Unit vormt Het College van Bestuur het managementteam. Het managementteam neemt beleidsinitiatieven, bereidt beleidsstukken voor en stemt het beleid op organisatie- en campusniveau met elkaar af. Door de centrale aansturing van het onderwijsaanbod wordt de variatie in het onderwijsaanbod vergroot.

Het College van Bestuur vormt het wettelijk bevoegde gezag en is daarmee bestuurlijk verantwoordelijk voor de hele Onderwijsgemeenschap.
De Service Unit ondersteunt het College van Bestuur en de Onderwijsgemeenschap op het gebied van personeel en organisatie, financiën, controlling, communicatie, ICT en kwaliteit. Het College van Bestuur bestaat uit de heer Nico de Vrede, voorzitter College van Bestuur.

De Raad van Toezicht behartigt de verschillende maatschappelijke belangen die raken aan de activiteiten die de Onderwijsgemeenschap ontplooit. Het College van Bestuur legt integraal verantwoording af aan de Raad over de wijze waarop het omgaat met de toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De Raad staat daarnaast het College van Bestuur met raad en advies terzijde en beoordeelt het College op van te voren vastgestelde en overeengekomen doelen. De Raad onderschrijft zowel de missie en de doelstellingen van de Onderwijsgemeenschap, als de Code Goed Bestuur.

De directeuren zijn verantwoordelijk voor het bewaken en uitvoeren van het beleid en hebben de dagelijkse leiding van de onder hen vallende campus. De directeuren leggen verantwoording af aan het College van Bestuur. Elke campus heeft zijn eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de invulling en bewaking van de kwaliteit van het onderwijs.