Ondersteuningsteam

In de ondersteuningsstructuur van College Den Hulster heeft elk team een Interne leerlingbegeleider die binnen het team de basisondersteuning coördineert. De extra ondersteuning wordt gecoördineerd door de Ondersteuning Coördinator.

De ondersteuningscoördinator is: 

Zij kan daarbij een beroep doen op een team van interne en externe experts, het ondersteuningsteam.

Het ondersteuningsteam bestaat uit:

  • De orthopedagoge 
  • Ondersteuner(s) passend onderwijs 
  • Coördinator remedial teaching 
  • Leerlingbegeleider met expertise gedrag
  • Leerlingbegeleider expertise hoogbegaafdheid
  • Ambulant begeleider 

Onze vaste ketenpartners binnen de leerlingenondersteuning zijn:

  • De Leerplichtconsulenten gemeente Venlo
  • De jeugdarts van de GGD, Ietje van Rhee
  • Jeugdhulpverlening van een sociaal wijkteam van de gemeente