Design & Technology

De maatschappij is permanent op zoek naar meer mensen in de techniek. Jongens en meisjes die creatief en probleemoplossend kunnen denken, mensen die kunnen samenwerken, maar die ook zelf de regie in handen durven nemen en hun verantwoordelijkheden kennen. College Den Hulster speelt hier met de Design & Technology klassen volledig op in.

De D&T leerlingen krijgen een lesrooster met hierin het vak Design & Technology, als volwaardige vervanging voor de lessen natuurkunde, techniek en beeldende vorming. Bij dit vak werken ze in thema’s aan hun projecten. Denk hierbij aan: kerstversiering 3D printen, je eigen stoel ontwerpen, een design lamp maken op zonne-energie, of een zeepkistenrace organiseren!

Daarnaast probeert D&T zo vaak mogelijk de relatie op te zoeken met de omgeving en het bedrijfsleven. Leren buiten de muren van de school geeft leerlingen een bredere kijk op hun leerstof en ze zien voorbeelden uit de praktijk. De leerling krijgt dus lessen die meer op techniek zijn gericht en dit wordt bovendien benaderd vanuit een ontwerp-visie! De leerlingen bedenken en maken hun eigen ideeën! Tevens wordt alle lesstof van de drie oorspronkelijke vakken verwerkt in de projecten, daar waar die kennis relevant is.

De andere schoolvakken zoals bijvoorbeeld Nederlands, economie en biozorg worden ook gekoppeld aan de projecten, door daar waar mogelijk aan te haken bij het D&T project. Afgelopen jaren hebben al meerdere klassen met groot succes les gehad in het vak D&T.

Contactpersoon voor Design & Technology is Astrid Marissen amarissen@ogvo.nl of Miranda Gommans mgommans@ogvo.nl