Samenwerkingsverband

De meeste kinderen en jongeren kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet iedereen is
hetzelfde. Sommige kinderen en jongeren hebben op school extra hulp nodig.
Soms is er meer nodig dan wij als school kunnen bieden. Dan zoeken we samen met u welke
school in de regio wél een passend aanbod heeft voor uw kind. Wij maken als school onderdeel uit
van een samenwerkingsverband (SWV): SWV VO 31.01. Samen met alle scholen van dit SWV
zorgen we ervoor dat elk kind en jongere in de regio onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Dat
heet passend onderwijs.

Meer informatie over passend onderwijs en de afspraken in de regio kunt u vinden op de website
van het SWV: www.swvvo3101.nl