Ouderraad

De doelstelling van de Ouderraad is om de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten en te fungeren als extra informatiepunt voor alle ouders van de school. De OR vindt het belangrijk dat de mening van ouders wordt gehoord wordt en op de juiste plaats terechtkomt. Denk daarbij aan veiligheid, pesten, lesuitval of nieuwe (onderwijs-)ontwikkelingen. Ook staan regelmatig inhoudelijke thema’s op de vergadering die door schoolleiding of betrokken docenten van info worden voorzien. 

De ouderraad is een klankbord voor de directie en de geleding ouders in de medezeggenschapsraad en vergadert 1x per maand op school.Daarnaast is de ouderraad present bij speciale gelegenheden zoals open dag, voorlichtingsavonden of thema-avonden die de OR organiseert.

De ouderraad streeft ernaar een evenwichtige afspiegeling te zijn van alle leerlingen. Contact met de ouderraad geschiedt via: ouderraad-cdh@ogvo.nl