Aanmelden (brugklas)

Zien we jou volgend jaar op onze school?

Op 25 en 26 maart 2024 (17.00-19.30 uur) kun je je aanmelden als nieuwe leerling. Graag ontvangen we je dan samen met je ouder(s) / verzorger(s)

Wat hebben we nodig? Bij de inschrijving hebben wij het volgende nodig:

  • het bsn-nummer

  • het aanmeldformulier (met het schooladvies) dat de basisschool uit het Digitale Overdracht Dossier haalt en dat je van de basisschool krijgt.

Tijdens de aanmelding kun je aangeven bij wie je graag in de klas wilt komen. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Persoonlijk aanmelden niet mogelijk? Kunnen jij en je ouder(s) / verzorger (s) niet zelf naar school komen? Dan kun je contact opnemen met de school. Wij helpen jou vervolgens verder met het inschrijven. De contactgegevens:

  • College Den Hulster: 077 3590300

Ook bij andere vragen over het aanmelden kun je hier terecht.

En verder?

Voor de meivakantie ontvang je de officiële toelatingsbrief.

Op woensdagmiddag 19 juni 2024 maken alle nieuwe brugklasleerlingen kennis met hun mentor en met hun nieuwe klasgenootjes. Je ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging.