VMBO

VMBO

Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs is een voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Aan welke opleiding binnen het vmbo uw kind ook begint, hij / zij kan daarna altijd doorstromen naar een mbo-opleiding. Daarom zijn er sectoren ingevoerd. In de eerste twee jaar van het vmbo heeft de leerling een breed samengesteld vakkenpakket. Aan het einde van het tweede leerjaar kiest de leerling een geschikte leerweg met de daarbij behorende sector/afdeling voor de leerjaren drie en vier.

Overgangsnormen en lessentabellen vmbo

Op ieder niveau krijgen leerlingen les in verschillende vakken en keuzevakken. Alle vakken tellen mee, en aan de hand van de overgangsnormen wordt bepaald naar welke richting en of niveau een leerling kan gaan.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vmbo

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting genoemd, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen.

Examenreglement vmbo

College Den Hulster heeft regels vastgelegd voor een goede gang van zaken rondom de examinering van onze scholieren.

Profielkeuze bovenbouw vmbo

In leerjaar drie hebben de leerlingen van vmbo basis/kader keuze uit een basisberoepsgerichte leerweg (BBL) of een kaderberoepsgerichte leerweg (KBL). Dit kan in de afdelingen (profielen): PIE (Produceren, Installeren en Energie) M&T (Mobiliteit en Transport) BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) Z&W (Zorg en Welzijn) E&O (economie en ondernemen).