VWO

VWO

Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, dat de klassen 1 t/m 6 vwo omvat, geeft toegang tot een studie aan de universiteit.
In klas vier wordt gekozen voor een bepaald profiel in de tweede fase. Binnen deze onderwijsstructuur krijgt bevordering van de
zelfstandigheid ruime aandacht. De leerling moet kiezen tussen vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij,
Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. In klas 4, 5 en 6 vwo krijgt de leerling een vakkenpakket behorend bij een van de profielen.
Daarnaast kunnen nog enkele vakken in het vrije deel gekozen worden.

Overgangsnormen en lessentabellen vwo

Op ieder niveau krijgen leerlingen les in verschillende vakken en keuzevakken. Alle vakken tellen mee en aan de hand van de overgangsnormen wordt bepaald naar welke richting en of niveau een leerling kan gaan.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vwo

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting genoemd, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen.

Eindexamens vwo

College Den Hulster heeft regels vastgelegd voor een goede gang van zaken rondom de examinering van onze scholieren en het daarbij horende examentijdpad.

Excellent vwo

College Den Hulster uit Venlo heeft van de jury Excellente Scholen van de Inspectie van het Onderwijs de hooggewaardeerde status ‘Excellent’ gekregen voor de afdeling vwo. In de praktijk wil dat zeggen dat College Den Hulster erkenning en waardering krijgt voor de uitzonderlijke kwaliteit, inzet en prestaties op (t)vwo-gebied.