Vrijwillige ouderbijdrage

Om alle leerlingen goed onderwijs te geven, financiert de overheid een groot deel van de kosten zoals schoolboeken. Deze lesmaterialen zijn gratis voor alle leerlingen. Maar wij bieden meer dan alleen onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich ook maatschappelijk en persoonlijk ontwikkelen. Daarom bieden wij extra diensten en activiteiten aan, aanvullend op het normale lesprogramma. 

Omdat wij hiervoor geen geld krijgen van de overheid, vragen wij ouders elk jaar een vrijwillige bijdrage in deze kosten. Deze bijdrage hieraan is dus een belangrijke voorwaarde om deze extra’s te kunnen blijven leveren. Uitzondering hierop zijn de kosten die verbonden zijn aan het volgen van een speciale studierichting zoals tweetalig onderwijs, Technasium, Topsport Talentschool, dans en muziek. Als leerlingen en ouders hiervoor kiezen, dan is betaling van de bijbehorende kosten verplicht. Datzelfde geldt ook voor materialen die nodig zijn voor het volgen van de lessen zoals veiligheidsschoenen, gereedschap, rekenmachine e.d.. 

De betaling van de ouderbijdrage gaat digitaal met behulp van het softwarepakket WIS Collect. In de tweede helft van september ontvangen ouders een mail met een directe link naar WIS Collect. Door op de link te klikken, verschijnt de factuur in beeld waarop aangegeven kan worden van welke diensten en activiteiten gebruik gemaakt gaat worden. Betaling geschiedt vervolgens via IDEAL of via een overschrijving.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR CDH 2021 – 2022