Technasiumnieuws

22 mei 2024

Onlangs hebben enkele leerlingen van 5 havo en 6 vwo door middel van een meesterproef het schoolexamen O&O met een voldoende afgerond. Daarmee hebben ze tevens het
Technasiumcertificaat behaald. Gedurende het examenjaar werken de leerlingen aan 1 opdracht. De leerlingen hebben zelfstandig een opdrachtgever gezocht, een probleem in kaart gebracht en daarvoor de juiste onderzoeksvragen opgesteld. Vervolgens maakten ze een Plan van Aanpak en vulden ze het Programma van Eisen aan. Daarna konden ze aan het ontwerpen beginnen. Het resultaat van hun onderzoek en ontwerp hebben zij ter afsluiting aan de opdrachtgevers, expertbegeleiders en enkele ouders gepresenteerd. De leerlingen die het Technasiumcertificaat hebben gehaald zijn; Lieke Joppen, Sjuul Nijs en Sander van Rens. Zowel de leerlingen als een van de ouders, hebben een stukje over de Technasiumopleiding geschreven dat jullie hieronder kunnen lezen.

Lieke Joppen heeft onderzoek verricht naar een effectieve en vernieuwende manier om een dialoog over embryo-modellen te starten op een middelbare school.

De opdrachtgever is NEMO-kennislink, een platform dat door middel van journalistieke artikelen op een toegankelijke manier over wetenschap schrijft, in de personen van Marcia van Woensel (vanwoensel@nemokennislink.nl) en Eef Grob (grob@nemokennislink.nl).

In de laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt op het gebied van het maken en onderzoeken van embryo-modellen gemaakt van stamcellen; embryo’s uit het lab. De zogenaamde embryo-modellen of ook wel embryo-achtige structuren beginnen steeds meer te lijken op echte menselijke of dierlijke embryo’s. Dit leidt tot mogelijkheden in de wetenschap; deze embryo-modellen zouden gebruikt kunnen worden in onderzoek naar bijvoorbeeld aangeboren ziektes en complicaties die ontstaan bij ivf-behandelingen. Door te begrijpen waar dingen mis gaan kunnen wetenschappers naar oplossingen zoeken.

De modellen brengen echter veel ethische, morele en maatschappelijke vragen met zich mee. Verschillende groepen mensen met andere culturele achtergronden denken zeer verschillend over het onderwerp, en er bestaan vooroordelen en angsten voor lab-gefabriceerde embryo’s. NEMO-kennislink organiseert door heel het land dialogen om mensen te informeren, een gesprek te starten en te onderzoeken hoe verschillende groepen Nederlanders in deze kwestie staan. Zij zijn op zoek naar nieuwe, vernieuwende methodes om het gesprek aan te gaan met verschillende doelgroepen.

Ik was achteraf heel blij met deze opdracht; het was beter dan ik had durven hopen. In het verleden heb ik nogal uiteenlopende onderwerpen gehad voor opdrachten: van Waterschap Limburg tot Canon. Vaak was dit erg wetenschappelijk en technisch. Ik ben heel blij dat ik mijn meesterproef heb kunnen doen over een onderwerp dat nog steeds techniek bevat, maar focust op iets wat dichter bij mijn vervolgopleiding ligt. Deze opdracht combineerde namelijk de biomedische wetenschap en communicatiewetenschap. Hoewel biomedisch onderzoek mij niet ligt, vond ik het nog steeds interessant om te lezen over deze nieuwe ontwikkeling binnen de wetenschap. Dat ik dit vervolgens kon combineren met communicatie bezorgde mij een perfecte opdracht.

In 4vwo begon ik met het vak Technasium. Na drie jaar aan onderzoek en ontwerpen heb ik dit jaar mijn eindproject afgerond: mijn meesterproef. In de loop van deze drie jaar heb ik veel geleerd. Dit vak heeft een compleet andere aanpak dan de meeste schoolvakken. Hierdoor komen compleet andere vaardigheden aan bod, zoals samenwerken en zelfstandig een project plannen. Je leert productgericht te werken in samenwerking met een echt bedrijf, waardoor specialisten je kunnen begeleiden. Hierdoor heb ik ook geleerd hoe ik professioneel contact kan houden met een opdrachtgever. De Technasiumopleiding heeft mij zeker geholpen om vaardigheden te ontwikkelen die van pas gaan komen in mijn toekomstige opleiding. En: nu kan ik het eindexamen in met een mooie 8 al op mijn rapport!

Sjuul Nijs en Sander van Rens hebben een duurzaam en motiverend kantoorgebouw voor OHV Bulkhandling ontworpen.

Sjuul is werkzaam bij OHV Bulkhandling, zij kwam dan ook met het idee om dit project te starten. Er liggen namelijk al plannen voor de toekomst om het kantoorgebouw te vernieuwen. Eerst is de werkplaats aangepakt en daarom zijn de plannen voor het kantoorgebouw uitgesteld. Het bedrijf is namelijk al opgericht in het jaar 1992. Het gebouw is dus echt niet meer van deze tijd en kan wel wat veranderingen gebruiken. 

Tijdens een intensieve periode van 7 maanden hebben wij een profielwerkstuk geschreven over het onderzoek naar een duurzaam en motiverend kantoorgebouw. Dit hebben wij niet alleen gedaan. Daarom willen wij bij deze personen bedanken die ons tijdens het onderzoek hebben geholpen en ondersteund. 

Ten eerste willen wij graag onze profielwerkstuk begeleider mevrouw van de Beek bedanken voor haar onmisbare advies. Op basis van haar advies hebben we een goede samenwerking gehad en een mooi eindresultaat gekregen. 

Wij hadden dit onderzoek ook niet kunnen doen zonder de medewerking van Marcel Nijs, hij was onze opdrachtgever en zonder hem hadden we eigenlijk geen opdracht gehad en had dit ook niet kunnen werken. Ook zijn wij dankbaar voor de medewerking van Eric Arts, hij was onze expertbegeleider. Door hem zijn de laatste tips gegeven qua presenteren en indeling van ons nieuwe kantoorgebouw. 

Tot slot willen wij ook nog onze ouders bedanken. Zij hebben ons gesteund tijdens ons gehele profielwerkstuk en daar zijn we natuurlijk ook dankbaar voor.

Terugblik door Sjuul Nijs op haar Technasiumopleiding na het vmbo.

In 2022 ben ik cum laude geslaagd voor het vmbo GT met als keuzeprofiel PIE en heb ik ervoor gekozen om nog 4 & 5 havo te gaan doen.

Ik ben dan ook in 4 havo begonnen met de Technasium opleiding. Om een goede keuze te kunnen maken, heb ik eerst een meeloop lesuur gehad om eens te kijken wat het vak O&O (Onderzoek & Ontwerpen) inhield. 

Bij het vmbo heb ik veel praktische vaardigheden geleerd, die de meeste van mijn klasgenoten op 4 havo niet konden. Ik had alleen de theoretische kennis nog niet, zoals hoe je goed een verslag opstelt of hoe doe je een goed onderzoek. Ik zal eerlijk toegeven dat ik in het begin best moeite had met het opstarten van een nieuw project, omdat er bij O&O niet echt een vaste structuur is. Daarom heb ik mijn eerste project met iemand samengewerkt die de structuur voor mij kon bieden. Het 2e project was totaal anders en heb ik de structuur voor mijn groep van 5 personen gebracht. 

Nu is dan het laatste project geweest en was de structuur voor O&O bekend. Ik heb eerst getwijfeld om alleen of samen te werken, maar uiteindelijk heb ik in overleg met de docent ervoor gekozen toch samen te werken. Ik denk dat O&O een uniek vak is omdat je er competenties leert die je eigenlijk nergens anders leert. Iedereen maakt een groei door op de middelbare school, maar hoe mooi is het om dat begeleid te doen. Je leert hierbij veel over jezelf, maar ook over hoe je moet omgaan met andere mensen. 

Door de gangen van de school hoor je veel: “Waarom zou je O&O kiezen!?”. Mijn antwoord is dan simpel: “Het is een uniek, creatief vak wat je nergens anders zo terug vindt”.

 

Terugblik door de moeder van Sjuul Nijs, Christianne Nijs.

Op dinsdag 27 februari 2024 was ik als moeder van leerling Sjuul Nijs uitgenodigd om haar meesterproef van het vak O&O bij te wonen. Sjuul is na het behalen van haar vmbo GT diploma doorgestroomd naar 4 havo. Wat waren we als ouders trots toen ze cum laude geslaagd is in juni 2022 en besloot aan de havo te beginnen! Sjuul heeft gekozen voor het Technasium met de profielkeuze bètatechnische vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Culturele en kunstzinnige vormgeving, gym, Wiskunde B,Natuurkunde, Scheidkunde, Onderzoek & Ontwerpen.

Mooi om te zien dat Sjuul een voorbeeld is, dat meiden steeds vaker de weg naar een opleiding in de techniek weten te vinden! Vanuit het vak Design & Technology gedurende het 1e en 2e schooljaar op het het vmbo in het Experiencenter op school is Sjuul haar interesse voor de techniek ontstaan. Jaarlijks wordt ze nog steeds gevraagd de creatief gemaakte objecten / projecten op school te komen laten zien tijdens de open dagen. In het vak Onderzoek & Ontwerpen wordt in het 5e leerjaar havo de theorie verbonden met het bedrijfsleven door met een opdrachtgever en expertbegeleider te gaan samenwerken. De expertbegeleider vanuit Martin Cuypers was net als de opdrachtgever aanwezig tijdens de eindpresentatie van de meesterproef. Mooi om te ervaren hoe niet alleen ouders trots kunnen zijn op het eindresultaat, maar ook de expertbegeleider en docent vinden dat een 9 voor de meesterproef gegeven mag worden!

« Terug naar het nieuwsoverzicht