Examen / PTA / overgangsnormen havo

  • Aanpassing overgangsbeleid wegens corona-effecten schooljaar ’20/’21
    De opleving van de coronapandemie heeft ook in het schooljaar 2020-2021 voor de nodige uitdagingen gezorgd. Vanuit de Corona Taskforce is de opdracht gekomen om op OGVO-niveau gezamenlijke kaders op te stellen ten aanzien van het overgangsbeleid voor leerlingen. Deze kaders zijn voor de drie campussen van OGVO gelijk maar bieden ruimte voor verscheidenheid in operationalisering per campus.
    Lees verder in deze brief over het overgangsbeleid dat geldt voor het schooljaar ’20/’21

 

  • Alle algemene en vakspecifieke informatie en regelgeving met betrekking tot het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor alle examenleerlingen en het programma van toetsing en doorstroom (PTD) voor alle leerlingen van havo 4 / vwo 4 / vwo 5, zoals dat op het Valuascollege wordt vormgegeven vindt u op deze website

Bekijk hier het profielkeuzeschema