Informatie schooljaar ’23 – ’24

Spannend! Je komt in het nieuwe schooljaar naar de brugklas op het Valuascollege. Allereerst van harte welkom! We hopen dat je een toffe tijd bij ons op school hebt. Op onze Schoolwiki-pagina (‘Belangrijke informatie schooljaar ’23 – ’24’) is onder andere informatie over de volgende onderwerpen te vinden:

  • benodigdheden voor de brugklas
  • introductieprogramma
  • aanschaf van boeken, Chromebook en digitaal lesmateriaal
  • lesrooster, vakanties en vrije dagen
  • schoolpas en betalen op school
  • informatie over ons leerlingvolgsysteem: Magister