Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Noord-Limburg

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Noord-Limburg

De meeste kinderen en jongeren kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet iedereen is hetzelfde. Sommige kinderen en jongeren hebben op school extra hulp nodig. Wij hebben in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden. Ons SOP kunt u hier vinden.

Soms is er meer nodig dan wij als school kunnen bieden. Dan zoeken we samen met u welke school in de regio wél een passend aanbod heeft voor uw kind. Wij maken als school onderdeel uit van een samenwerkingsverband (SWV): SWV VO 31.01. Samen met alle scholen van dit SWV zorgen we ervoor dat elk kind en jongere in de regio onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Dat heet passend onderwijs.

Meer informatie over passend onderwijs en de afspraken in de regio kunt u vinden op de website van het SWV: www.swvvo3101.nl