PTA en Examenreglement, vmbo

Het eindexamen is verdeeld in twee onderdelen: het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. Als school vinden we het belangrijk examenkandidaten en ouders goed te informeren over het Schoolexamenprogramma (SE). Binnen het 3e leerjaar VMBO start elke leerling met het  schoolexamen als voorbereiding op het centraal schriftelijk examen.

Het schoolexamen bestaat uit de lesstof die de verschillende vakken behandelen en de  bijbehorende toetsen in de bovenbouw van het VMBO. Alle informatie over de schoolexamens van de verschillende vakken en leerwegen is vastgelegd in een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Hieronder zijn de PTA’s voor de verschillende cohorten beschikbaar.

Examenreglement OGVO vmbo 2023-2024
Tevens wijzen we graag op het Examenreglement OGVO, waarin bijvoorbeeld is vastgelegd op welke wijze toetsen afgenomen kunnen worden, wat te doen in het geval van ziekte, hoe een cijfer tot stand komt of hoe de school om gaat met bijvoorbeeld fraude.

 Voor vragen kunt u contact opnemen met de Examensecretarissen VMBO:
dhr. R. Rievers rrievers@ogvo.nl
dhr. B. Dunnink bdunnink@ogvo.nl