PTA en Examenreglement, vmbo

PTA is de afkorting voor Programma van Toetsing en Afsluiting. In de onderstaande programma’s staat per leerweg beschreven hoe alles rondom het schoolexamen (SE) geregeld is.

PTA’s voor het cohort 21-23 (de huidige 3de jaars leerlingen)

PTA’s voor het cohort 20-22 (de huidige 4de jaars leerlingen)

PTA’s voor maatwerkleerlingen cohort 21-22 

Examenreglement

Voor het VMBO staan alle regels omtrent de examens (school en centraal) beschreven in onderstaande reglement:

Examenreglement OGVO vmbo 2021-2022