Valuas Support (begeleiding en ondersteuning)

Valuas Support

Valuas Support is de overkoepelende naam voor alle ondersteunde activiteiten die het Valuascollege biedt aan leerlingen. Valuas Support loopt naast de reguliere onderwijsprogramma’s van alle leerlagen.

Leerlingen kunnen in- en uitstromen bij Valuas Support wanneer in overleg met de ondersteuningsdocent of ondersteuningscoördinator wordt besloten dat er extra begeleiding nodig is. Denk hierbij aan support bij manieren van studeren of support wanneer er sprake is van mentale of fysieke klachten. De duur en de inhoud van het begeleidingstraject zijn voor elke leerling persoonlijk en dus verschillend.

Bekijk de folder met meer informatie over Valuas Support

De mentor

Elke klas vmbo, havo en vwo heeft een mentor. Hij of zij is de eerste begeleider van de leerling, beheert de persoonlijke gegevens en heeft nauw contact met ouders/verzorgers, vakdocenten en andere begeleiders. Er zijn informatieve ouderavonden waarop de mentor aanwezig is en er zijn tien-minutengesprekken voor individuele contacten met ouders/verzorgers.

De schoolvertrouwenspersoon

Je kunt een beroep doen op de Schoolvertrouwenspersoon (SVP), als je door iemand binnen school ernstig bedreigd of beledigd wordt, als je op school gepest wordt of seksueel benaderd wordt op een manier die jouw grens overschrijdt*.

Studiebegeleiding

Het studiecentrum is op het Valuascollege de plaats waar havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen uit de 4e, 5e en 6e klas zelfstandig kunnen werken aan taken die met school te maken hebben. De leerlingen maken hier zelfstandige studie-uren (Z-uren), deels vrijwillig en vanaf het 4e leerjaar deels verplicht. Leerlingen kunnen hun aanwezigheid in het studiecentrum digitaal in magister registreren, zodat ook hun mentor kan zien hoe vaak iemand een Z-uur maakt.

Het studiecentrum is op schooldagen tussen 08:00 uur en 16:30 uur geopend en er is altijd toezicht aanwezig.

De decaan

De mentoren bereiden de leerlingen voor op het kiezen en helpen bij het zoeken naar een geschikte vervolgopleiding of een beroep. Zij worden daarbij ondersteund door de decaan.