Theoretische leerweg TL

Op de theoretische leerweg volg je zeven algemene theoretische vakken die van hetzelfde niveau zijn als in de gemengde leerweg. Voor deze leerweg wordt ook nog wel de oudere naam ‘mavo’ gebruikt.

Met een diploma van de theoretische leerweg kun je doorstromen naar het MBO (niveau 3/4) of naar de havo. Sinds augustus 2020 geldt de drempelloze doorstroom vmbo (g)t voor leerlingen die slagen met een extra vak (7e vak). Alle vmbo (g)t leerlingen binnen het Valuascollege volgen standaard een extra vak.
De theoretische leerroute wordt alleen aangeboden voor THavo leerlingen en leerlingen waarbij maatwerk geleverd moet worden.

Vanaf 2024 gaat hier veel in veranderen met de landelijk invoering van de nieuwe leerweg, waarbij de gemengde en theoretische leerweg worden samengevoegd.