Theoretische leerweg TL

(alleen algemene vakken)

Je bent nog niet bezig met een bepaald beroep. Je hebt weinig moeite met leren en wil hier voorlopig nog mee doorgaan. Via deze leerweg kun je doorstromen naar de middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 4), maar ook naar de havo. Het niveau van de theoretische leerweg is te vergelijken met het hoogste niveau van de vroegere mavo. Je doet alleen examen in theoretische vakken. Deze route wordt vooralsnog alleen aangeboden voor THavo leerlingen en leerlingen waarbij maatwerk geleverd moet worden. Vanaf 2024 gaat hier veel in veranderen met de landelijke invoering van de Nieuwe Leerweg.