Gemengde leerweg GL

(algemene vakken en een beroepsgericht vak, start in jaar drie)

Je hebt weinig moeite met leren en je hebt wellicht al een idee over welke beroepsopleiding je wil gaan doen. Het leerniveau van de gemengde leerweg is hetzelfde als het niveau van de theoretische leerweg. Het bereidt je voor op middenkaderopleidingen (niveau 4) van het mbo of havo.
Het Valuascollege combineert de theoretische leerweg en de gemengde leerweg tot één leerweg. Wij noemen dit de Gemengd/Theoretische leerweg. Je volgt het beroepsgericht vak Dienstverlening en Producten als een extra examenvak. Hiermee doe je examen in 7 vakken en is je kans op slagen groter. Dit is een hele goede voorbereiding voor alle richtingen in het mbo en voor 4-havo.

Vanaf 2024 gaan bovenstaande leerwegen samengevoegd worden in een nieuwe landelijke Nieuwe Leerweg.

De nieuwe leerweg