Gemengde leerweg GL

De gemengde leerweg is een combinatie van theoretisch (algemeen) en praktisch (beroepsgericht) onderwijs. Binnen de gemengde leerweg volg je zes theoretische vakken en één beroepsgericht vak. Binnen het Valuascollege is dit D&P (Dienstverlening en Producten) of HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie).

Met een diploma van de gemengde leerweg kun je doorstromen naar het MBO (niveau 3/4) of naar de havo. Sinds augustus 2020 geldt de drempelloze doorstroom vmbo (g)t voor leerlingen die slagen met een extra vak (7e vak). Alle vmbo (g)t leerlingen binnen het Valuascollege volgen standaard een extra vak.