TOPklassen

TOPklassen voor iedereen

TOP Talent Ontwikkel Programma
Het Valuascollege is een middelbare school waar onderwijs wordt verzorgd voor vmbo, havo en atheneum. Op het Valuascollege is van oudsher buitengewoon veel interesse voor alles wat te maken heeft met kunst, cultuur en de laatste jaren ook voor sport. Het is dan ook niet verwonderlijk dat je binnen de TOPklassen van het Valuascollege tegelijkertijd zowel een regulier vmbo-, havo- of vwo-programma, als een programma waarin je je passie alle aandacht geeft, kunt volgen.

Doel
Door in het bestaande curriculum tijd vrij te maken, creëert het Valuascollege extra ruimte in het rooster om talent-uren in te plannen. Hierdoor zal de intrinsieke motivatie om het behalen van een diploma extra gestimuleerd worden.

Het uitgangspunt van de TOPklassen is dat alle leerlingen de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs les krijgen in een klas met verschillende onderwijsniveaus. Zo is er een TOPklas vmbo en een TOPklas th/hv.
De groepen zijn heterogeen.

Heb je vanuit de basisschool een vmbo basis, kader of theoretisch advies? Dan kom je in een TOPklas vmbo. Heb je een theoretisch/havo- of een havo/vwo-advies? Dan kom je in een een TOPklas th/hv.
Heb je gymnasium advies en wil je toch de talenturen volgen, dan zit je weliswaar niet in de reguliere TOPklas, maar kun je wel de TOP-uren volgen vanuit je eigen gymnasium/vwo+ klas met een aangepast rooster (maatwerkrooster)!

Er wordt gedifferentieerd lesgegeven om alle leerlingen op hun eigen niveau te bedienen. In leerjaar 1 en 2 blijft de samenstelling van de groep gelijk. Maar soms kunnen er ook redenen zijn om in het tweede leerjaar toch voor een andere route te kiezen. Aan het einde van periode 3 van leerjaar 2 vindt determinatie plaats.

Selectie op talent
We laten je toe op basis van auditie, portfolio en/of selectietrainingen. En natuurlijk de passie die jij voor talent hebt!

Individuele leerroute
Als je instroomt in deze brugklas, krijg je een chromebook. Je volgt je eigen, individuele leerroute, je ontwikkelt jouw talent en je volgt de normale lessen in je eigen tempo en op je eigen niveau. Een speciaal team van docenten verzorgt de lessen en begeleiding.

Na de brugklas
Na de brugklas blijf je met je klasgenoten bij elkaar in het tweede jaar. Aan het einde van het tweede jaar krijg je een advies over het vervolg van de opleiding: vmbo-theoretisch, havo of vwo/atheneum. In de derde klassen en hoger gaat de talentontwikkeling verder. Je volgt dan lessen waarbij je ruimte krijt om jouw talent nog verder te ontwikkelen. Dit heet een maatwerktraject.
Bekijk de prezi-presenatie van de ouderavond van leerjaar 3

Samenwerking
Het Valuascollege verzorgt deze TOPklassen in intensieve samenwerking met onder andere het Kunstencentrum VenloHogeschool Zuyd, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Sint Lucas in Boxtel/Eindhoven,en Fontys Tilburg.

Ouderbijdrage
De kosten die verbonden zijn aan deelname aan één van de afzonderlijke TOPklassen vindt u hier.

DAMU-regeling
Leerlingen kunnen op grond van de zogeheten DAMU-regeling vrijgesteld worden van bepaalde reguliere lessen. Ouders van leerlingen die van ver moeten komen kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen bij de Stichting DAMU. Hiervoor gelden wel bepaalde criteria en meer informatie hierover is op te vragen bij de talentdocent(en). De DAMU-regeling kan aangevraagd worden door leerlingen binnen de Dans, Musical of Muziek vooropleiding.