VO Inclusief

VO Inclusief

VO Inclusief is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij hun overstap naar het reguliere onderwijs op de middelbare school. Bij VO Inclusief volgen leerlingen het reguliere lesprogramma met meer maatwerk en persoonlijke aandacht. Dit doen ze in een gestructureerde, prikkelarme en voorspelbare omgeving. Op die manier zorgen we voor een zachte landing op de middelbare school. Daarnaast zijn de leerlingen al aan een reguliere klas gekoppeld. Het doel is namelijk om de leerlingen optimaal te ondersteunen, zodat ze binnen één jaar geleidelijk kunnen instromen in de reguliere klas.

Voor wie?
VO Inclusief is voor leerlingen van het reguliere basisonderwijs of het speciaal (basis)onderwijs, die extra ondersteuning nodig hebben om in te stromen in het reguliere voortgezet onderwijs. Denk hierbij aan: leerachterstanden in begrijpend lezen/rekenen, jong gedrag, problemen in de gedragsregulatie of problemen in de impulscontrole.

In schooljaar ’24-’25 starten we met één groep van maximaal 15 leerlingen. Vóór de kerstvakantie is bekend op welk van onze drie scholen de groep van start gaat.

Wat bieden we bij VO Inclusief?

  • Structuur en duidelijkheid
  • Vast aanspreekpunt, wat zorgt voor een vertrouwensband
  • Prikkelarme omgeving
  • Ruimte voor extra instructie en verwerking
  • Ondersteunend netwerk vanuit de thuissituatie/jeugdhulpverlening
  • Starten met een preventief ontwikkelingsperspectiefplan (OPP): startgesprek en periodieke gesprekken

Hoe ziet VO Inclusief eruit?
Vanaf de start van het schooljaar zijn de leerlingen gekoppeld aan een reguliere klas. De leerlingen volgen de introductie en de dagopstart met (de coach van) deze klas. Zo maken de leerlingen al steeds meer kennis met de reguliere klas.

Na de dagopstart volgen ze de lessen bij VO Inclusief, waar ze extra begeleiding krijgen in een gestructureerde, prikkelarme en voorspelbare omgeving. Daar is extra aandacht voor:

  • Extra begeleiding bij plannen, structureren en organiseren
  • Ondersteuning in het omgaan met sociale situaties
  • Omgaan met stress en het ontwikkelen van oplossingsvaardigheden
  • Meer zelfstandigheid en zelfsturing ontwikkelen

Gedurende één schooljaar zullen de leerlingen zich ontwikkelen en geleidelijk instromen in de reguliere klas.

Meer info?
Aanspreekpunt is onze bovenschoolse ondersteuningscoördinator Wilbert Hendriks (whendriks@ogvo.nl)