Vmbo

Op het Valuascollege bieden we onze vmbo’ers ruimte om zich persoonlijk te ontwikkelen in een uitdagende en kleinschalige leeromgeving. Daarbij zijn onderwijs en zorg een ondeelbaar geheel. Wij stellen iedere leerling in staat om zijn passie te ontdekken en te ontwikkelen. Dit leidt tot actieve, autonome en initiatiefrijke leerlingen met een eigen identiteit. Elke leerling ervaart dat hij/zij of zij ertoe doet.

Op onze school werken we op het vmbo met docententeams: een kleine groep docenten werkt dicht bij een groep leerlingen. De vakken die je volgt vallen binnen leergebieden. Binnen het leergebied Mens en Maatschappij vallen vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, economie en verzorging. Binnen Natuur en Techniek volg je techniek, natuur- en scheikunde. De vakken tekenen, handvaardigheid en muziek vallen binnen het leergebied Kunst en Cultuur. In de les is er veel aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden en presentatie- en onderzoeksvaardigheden. Je ontdekt en ontwikkelt je eigen talenten, je leraar is hierbij je coach.

Het Valuascollege biedt na de tweejarige brugperiode vier leerwegen op het vmbo. Klik in het linker menu welke leerweg je interessant vindt.