Valuascollege

Over het Valuascollege

Het Valuascollege staat midden in de samenleving en heeft veel te maken met ontwikkelingen binnen en buiten de school. Passend onderwijs, nieuwe referentieniveau’s voor taal- en rekenen, burgerschapsvorming, invloed van de sociale media en governance zijn belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij.