Cambridge Engels op Gymnasium

Cambridge Engels start in de 3-gymnasiumklassen. Je krijgt drie lessen Engels in de week waarvan één uur Cambridge training. Cambridge training wil zeggen training in de Engelse taal maar op een hoger niveau, en met de mogelijkheid om deel te nemen aan de Cambridge Exams.

– Leraar en leerlingen spreken volledig Engels in de les.
– Je lesmateriaal is in het Engels
– We besteden extra aandacht aan lezen, schrijven (bijvoorbeeld een essay
schrijven) , spreken (bijvoorbeeld discussiëren) en luisteren.

Examens
Bij Cambridge Engels horen examens: de Cambridge Exams.
Met de officiële Cambridge Exam materialen bereid je je goed voor op de Cambridge Exams. Deze worden afgenomen tijdens het vierde, vijfde en/of zesde jaar.
Deze examens worden internationaal erkend. Het is een goede stap op weg naar je toekomstige studie/carrière.

Vierde, vijfde en/of zesde jaar
In het vierde jaar kan een leerling deelnemen aan het FCE (First Certificate in English). Dit examen heeft niveau B2. Dit is het niveau van een 5 vwo-klas. In het vijfde en zesde jaar worden er mogelijkheden aangeboden om aan het CAE (Certificate in Advanced English -C1 niveau) examen deel te nemen en/of het CPE (Certificate of Proficiency in English – C2 niveau) examen. Het CPE examen is het hoogst haalbare niveau.

Het CAE niveau wordt internationaal geaccepteerd als voldoende om een universitaire opleiding in het Engels te volgen of een opleiding in het buitenland.

Cambridge coördinator: Dionne Wauben (dwauben@ogvo.nl)