LOB en Stage vmbo

Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (LOB)

Bij LOB maak je op allerlei manieren kennis met de praktijk. Je gaat kijken en meedoen op verschillende plekken binnen je school, je krijgt praktijkopdrachten, je bezoekt bedrijven en je gaat stage lopen bij verschillende bedrijven in de regio.

Al deze indrukken en ervaringen die je zo opdoet, bespreek je met je mentor.

Wat was leuk, wat ging goed, welke problemen kwam je tegen? Dit terugkijken op ervaringen noemen we reflecteren.

Je kijkt ook vooruit: welk profiel past bij wat ik graag doe?

Welke keuzevakken passen daarbij?

Welke stage sluit daarbij aan?

Je ervaringen leg je vast in een loopbaandossier. Bij de aanmelding op het mbo gebruik je dit dossier.

Zo ben je bezig met je eigen toekomst, ontdek je waar je goed in bent en hoe je dat kunt gebruiken bij het maken van keuzes in je verdere loopbaan.

 

Stage
Het Valuascollege laat jou in het vmbo zoveel mogelijk praktijkervaring opdoen in je eigen vakrichting. De stage is een vast onderdeel van je opleiding. Je loopt stage in het derde en vierde leerjaar. 

Stages binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
Er zijn twee verschillende soorten stages, een interne en externe stage.

Interne stage: Het leerwerkbedrijf

 • voorbereiden op de externe stage
 • werken aan professionele vaardigheden en competenties
 • samenwerken met alle profielen
 • gezamenlijk taken uitvoeren
 • verantwoordelijkheid nemen 

Per profiel; Horeca, Bakkerij en Recreatie, Zorg en Welzijn en Economie en Ondernemen zijn de leerlingen onder begeleiding, verantwoordelijk voor allerlei verschillende taken. Denk hierbij aan het verzorgen van de broodjes voor de counter, koffiedienst in de teamkamers, verkoop van producten in de winkel, bereiden van koffies in de brasserie en ondersteunen bij activiteiten.

Externe Stage: bedrijven en instellingen 

 • leerjaar 3: Snuffelen aan een beroepsgroep/ werken in een bedrijf
 • leerjaar 4: oriënteren vervolgopleiding / beroepsgroep 

 

De doelen van bovenstaande stages:

 • Beeldvorming van beroep / sector
 • Kennismaken met de beroepspraktijk
 • Werkervaring op doen
 • Oefenen beroepsvaardigheden
 • Interne stage: een voorbereiding op de externe stage

Bovenstaande stages zijn een verplicht onderdeel binnen het Plan van Toetsing en Afsluiting