Contact

Bezoekersadres:
Valuascollege
Craneveldstraat 33, 5914 SG Venlo
E-mailadres: info-vlc@ogvo.nl

Correspondentieadres:
Valuascollege
Postbus 321, 5900 AH Venlo
E-mailadres: info-vlc@ogvo.nl

Leveranciersadres:
Valuascollege
Hogeweg 24, 5911 EB Venlo

Tel: 077-3590400

Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 16.00.

Om een efficiëntere verwerking en betaling van de inkoopfacturen goed te regelen vragen wij u om alle facturen die betrekking hebben op onze school te sturen naar:
Valuascollege, t.a.v. crediteurenadministratie Postbus 270, 5900 AG Venlo
Indien u de inkoopfacturen rechtstreeks naar onze campus stuurt, kan dit onnodige vertraging in de betaling van uw factuur veroorzaken. Als u uw factuur digitaal aan ons stuurt, dan kunt u het beste gebruik maken van ons mailadres: inkoopfacturen@ogvo.nl

Op al onze offerte aanvragen en/of opdrachten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van OGVO van toepassing, gedeponeerd onder nummer 41064644 d. 23-07-2014 bij de Kamer van Koophandel.