Havo

Havo, Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs, telt na de tweejarige brugperiode nog drie leerjaren. De havo biedt toegang tot hogere beroepsopleidingen (hbo). We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen, je talenten te ontwikkelen en je interesses te verbreden. Op de havo leer je vragen te beantwoorden zoals Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Ook leer je zelfstandig denken en werken en neem je je eigen verantwoordelijkheid. Natuurlijk krijg je hulp van je mentor of van de docenten uit het havo-team.

Tekenen, handvaardigheid of muziek in 3 havo?
In de derde klas kan de leerling een keuze maken tussen tekenen/handvaardigheid enerzijds en muziek anderzijds. Elke leerling krijgt in het lesrooster tekenen/handvaardigheid opgenomen. Voor de leerling die muziek kiest worden er -mits er voldoende belangstelling is- uren muziek in het lesrooster opgenomen. De leerling die muziek kiest kan:
a) tekenen/handvaardigheid laten vallen;
b) alle drie de vakken volgen (deze drie vakken tellen mee voor de overgang).
De keuze van de leerling, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) gemaakt en doorgegeven, is een definitieve die voor het gehele schooljaar geldt. Tussentijds kunnen er geen wijzigingen plaatsvinden.

Profiel kiezen
We vinden het belangrijk dat je een goede profielkeuze maakt. In leerjaar 2 en 3 bereid je je hier op voor. Daarna kies je één van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. In leerjaar 4 en 5 gaan de docenten en decanen samen met jou aan de slag met het maken van een goede keuze voor je vervolgopleiding.
Bekijk een prezi-presentatie van de ouderavond van 3-havo aan het begin van het schooljaar.

Volg je eigen leerroute
we dagen je op onze school uit om buiten de normale vakken extra projecten te volgen. Zowel binnen als buiten de school.
Denk aan uitwisselingen, profielwerkstukken maken bij bedrijven, onderzoek doen bij bedrijven en het deelnemen aan allerlei bijeenkomsten samen met leerlingen van andere scholen. Als je resultaten het toelaten, kun je een eigen leerroute volgen waarin je je talenten maximaal gebruikt en het beste uit jezelf haalt. Je krijgt ondersteuning van het docententeam en als dat nodig is van onze zorgspecialisten.

Extra aanbod
Binnen de havo hebben we voor leerlingen die meer kunnen en willen extra aanbod.