Delf Scolaire (Frans)

Doeltaal is voertaal
Het vak Frans biedt een interessant project aan: Delf Scolaire. Delf staat voor Diplôme d’études en langue Française. Het Valuascollege is één van de tien Nederlandse middelbare scholen die dit project hebben ingevoerd. Het Europees Platform subsidieert het project dat als doel heeft om het vak Frans van nieuwe impulsen te voorzien en vooral volgens het principe “doeltaal = voertaal” te werken.

Dit betekent dat er in de Franse lessen geprobeerd wordt zoveel mogelijk Frans te praten. Uiteraard in de hogere klassen meer dan in de lagere klassen. Behalve tien middelbare scholen zijn er ook tien basisscholen die, op hun niveau, aan het project deelnemen. Overigens loopt er een soortgelijk project voor Duits waaraan ook een basisschool uit Reuver deelneemt. Het Valuascollege fungeert als expertschool voor Duits, vanwege de know how die opgebouwd is met tweetalig Duits.

Leerlingen van het Havo, Atheneum en Gymnasium kunnen meedoen aan Delf Scolaire. Ze kunnen daarbij op vier niveaus: A1, A2, B1 en B2, examens doen en daarmee internationaal erkende diploma’s halen. Het diploma behorende bij het hoogste niveau geeft, samen met het reguliere schooldiploma, direct toegang tot de meeste universiteiten en hogescholen in Frankrijk en andere Franstalige landen. De niveaus van de examens zijn vastgelegd in een Europees Referentiekader.

Mede op grond van de behaalde slagingspercentages worden de examens Delf Scolaire nu vanaf de vierde klassen structureel in de reguliere lessen Frans voorbereid. Hiervoor volgen alle leerlingen van HAVO-4, Atheneum-4 en Gymnasium-4 de Franse methode Delf Junior Scolaire op A2-niveau. Door het invoeren van deze methode en het hanteren van het principe “doeltaal = voertaal” streven leraren en leerlingen naar een hoger niveau van taalvaardigheid.

Activiteiten
In de sectie Frans van het Valuascollege zitten twee native speakers (locutrices natives) hetgeen natuurlijk ideaal is voor de uitvoering van Delf Scolaire. De examens van Delf Scolaire zijn niet verplicht. Leerlingen kunnen kiezen of ze hieraan meedoen. Om het principe “doeltaal = voertaal” in de praktijk te brengen zijn er, behoudens de lessen Frans, allerlei activiteiten. Zo maken alle vierdeklassers een powerpointpresentatie of filmpje waarin ze zichzelf en hun leefomgeving presenteren in het Frans. Verder koken de leerlingen onder leiding van de bekende kok Philippe Mattioni een heerlijke maaltijd die ze daarna in het restaurant opeten. De conversatie en de aanwijzingen van Philippe zijn uiteraard in het Frans! Ook zijn er excursies naar Lille en Luik en is er de Parijsreis voor leerlingen van van 4 Gymasium.

Het belang van Frans
Frans is een belangrijke taal. Er zijn meer dan 200 Nederlandse bedrijven in Frankrijk, onder andere Unilever, Shell, Philips, Stork, Océ en Center Parcs. Er blijft, volgens Fenedex, voor 9 miljard euro aan orders liggen in Nederland omdat we te weinig Frans spreken. Er zijn meer dan 350 Franse bedrijven en instellingen in Nederland, onder andere Crédit Lyonnais, Michelin, Renault en Cap Gemini. Franssprekend Afrika bestrijkt een groter gebied dan de Verenigde Staten van Amerika. De Nederlandse export gaat voor 11% naar Frankrijk en voor 12% naar België en Luxemburg (en in totaal zo’n 21% naar Franstalige landen). Frans is de officiële taal van het internationale postwezen, van het Rode Kruis en één van de twee officiële talen van de Olympische Spelen.

In een nieuwjaarstoespraak gaf de voorzitter van de Kamer van Koophandel, de heer Mans aan, dat Nederland zijn positie als land waarin men de vreemde talen goed beheerst dreigt te verliezen. De beheersing van het Engels gaat nog wel, maar Duits en Frans beheersen leerlingen nog maar minimaal. Delf Scolaire hoopt voor het vak Frans een positieve bijdrage te leveren aan het niveau van beheersing van de Franse taal.