Internationale schakelklas (ISK)

De ISK internationale schakelklas verzorgt kleinschalig onderwijs (70-150 leerlingen) aan leerlingen van 12 jaar en ouder die sinds kort (maximaal 3 jaar) in Nederland wonen.
Dit zijn leerlingen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om  deel te kunnen nemen aan het reguliere voortgezet/middelbaar onderwijs.

Bel voor meer informatie: 077-851 2523

Bekijk het informatieblad van de ISK.