Internationale schakelklas (ISK)

De internationale schakelklas verzorgt kleinschalig onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar, die sinds kort (maximaal 2 jaar) in Nederland wonen. Dit zijn leerlingen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs.

ISK traject

De leerlingen krijgen voornamelijk Nederlandse lessen om aan de schriftelijke, spreek en luistervaardigheden te werken. Deze worden ieder half jaar getoetst volgens de ERK niveau’s. Gemiddeld krijgt een leerling 2 jaar onderwijs op een ISK. Wanneer de taal voldoende beheerst wordt, stroomt een leerling uit naar het best passend, reguliere onderwijs.

Voor meer informatie zie informatieblad ISK.
Voor vragen mag u altijd bellen: 077 – 851 2523