Tweejarige brugperiode

Het Valuascollege kent een tweejarige brugperiode voor alle leerlingen die instromen in leerjaar 1.

Dit betekent dat de leerling instroomt in leerjaar 1 op basis van het (plaatsings-)advies van de basisschool. Uiteraard volgt de leerling twee jaar lang lessen, worden de vorderingen gevolgd en ook tussentijds besproken met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers. Pas aan het einde van leerjaar 2 wordt bepaald op welk niveau de leerling onderwijs gaat vervolgen.

Op deze manier verlengen we de determinatie-periode van één naar twee jaar. Dit zorgt ervoor dat we samen langer en nog beter in beeld kunnen brengen wat voor de leerling het passende niveau is waarop hij/zij een diploma kan behalen. Als het echt nodig is, kan een leerling tussentijds naar een ander niveau overstappen. Een tweejarige brugperiode vergroot de kans dat een leerling het best passend en zo goed mogelijk onderwijs krijgt aan onze school. En kansen geven wij graag!

Mocht u meer willen weten of hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met:

Rixt Kamstra, teamleider 1-2 vmbo (rkamstra@ogvo.nl)
Lisanne Thielen, teamleider 1-2 havo/vwo en TOPklassen (lithielen@ogvo.nl)
Klaas Beurskens, teamleider 1vwo+ en 2-6 gymnasium (klabeurskens@ogvo.nl)

077-359 04 00
info-vlc@ogvo.nl

Let op:

  • Aanpassing overgangsbeleid wegens corona-effecten schooljaar ’20/’21
    De opleving van de coronapandemie heeft ook in het schooljaar 2020-2021 voor de nodige uitdagingen gezorgd. Vanuit de Corona Taskforce is de opdracht gekomen om op OGVO-niveau gezamenlijke kaders op te stellen ten aanzien van het overgangsbeleid voor leerlingen. Deze kaders zijn voor de drie campussen van OGVO gelijk maar bieden ruimte voor verscheidenheid in operationalisering per campus.
    Lees verder in deze brief over het overgangsbeleid dat geldt voor het schooljaar ’20/’21