De geschiedenis van het Valuascollege

Valuas is een bekende naam in Venlo.
Waar die naam vandaan komt, daarover bestaan twee legenden.

Hoofdman
Volgens de eerste legende is Venlo in 96 na Christus gesticht door Valuas, de hoofdman van de Bructeren, een Germaanse stam. Na een verloren oorlog met naburige stammen vluchtte Valuas naar een vruchtbare streek aan de Maas. Deze streek noemde hij Venlo: hoogte in het veen. Toen Valuas en zijn vrouw stierven, plaatsten de Venlonaren grote houten standbeelden van het tweetal op een heuvel en lieten er vuren bij branden.

Stadsstichter
De tweede legende vertelt over Valuas als stadsstichter. De twee stadsreuzen die ook nu nog bij feestelijkheden met het Akkermansgilde door de Venlose straten lopen, worden pas sinds 1751 Valuas en zijn vrouw genoemd. Vóór die tijd werden ze eeuwenlang als Goliath en (sinds 1536) zijn vrouw in kerkelijke processies meegedragen.
De Roermondse bisschop vond echter dat deze stomme en ‘smaedelijcke statuen’ moesten verdwijnen.
De Venlonaren besloten daarop de reuzen Valuas en zijn vrouw te noemen en maakten hen de stichters van hun stad. De bisschop kon de stichters van de stad natuurlijk niet laten verwijderen. Zo werd Valuas een belangrijke naam in Venlo.