NPO ouderinformatie

De jongeren in ons land worden hard geraakt door corona. Het leren is vertraagd en het sociale leven heeft op bepaalde tijden stil gestaan door allerlei aanvullende maatregelen. 

De overheid trekt de komende tweeënhalf jaar in totaal €8,5 miljard uit voor een Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit bedrag investeren onderwijsinstellingen de komende twee schooljaren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en in het inhalen van corona vertragingen. Het NPO helpt leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren.

Het NPO ondersteunt:

  • Leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben.
  • Docenten en andere medewerkers in het onderwijs.

Het NPO is gericht op:

  • De persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen.
  • Het inhalen en goedmaken van vertragingen.

Het Valuascollege heeft drie pijlers geformuleerd waarmee we de achterstanden willen wegwerken en een duurzame onderwijsontwikkeling op gang gaan brengen;

  1. Leren leren
  2. Leren leven
  3. Leren kiezen

Alle informatie over NPO en het programma van het Valuascollege in de korte en lange termijn is verzameld op een informatieve site; NPO Valuascollege – ouder informatie. Deze site wordt steeds geactualiseerd en bijgesteld.

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de teamleider van uw zoon/dochter.