DAMU-school

De DAMU-status is verkregen om leerlingen in staat te stellen om een hoogwaardig muziek- of dansopleiding te combineren met vo-onderwijs. Deze status is door het ministerie van O.C.&W. aan het Valuascollge verleend. Leerlingen kunnen op grond van de zogeheten DAMU-regeling vrijgesteld worden van bepaalde reguliere lessen.

Reiskostenregeling 23/24
Ook in schooljaar 2023-2024 kunnen ouders van DAMU-leerlingen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een reiskostenvergoeding. De reiskostenvergoeding kan worden aangevraagd tot 15 oktober 2023. Het startpunt voor aanvragen is de website van Stichting DAMU (www.stichtingdamu.nl).

Ervaring leert dat zodra het nieuwe jaar gestart is, 15 oktober heel snel dichterbij komt. Het kan dan geen kwaad om belangrijke documenten, zoals inschrijfbewijzen voor VO en HBO, al op de plank klaar te hebben liggen.

Dubbele kinderbijslag?
Kinderen die niet thuis wonen vanwege hun (DAMU-)opleiding kunnen in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Onderdeel voor het aanvragen van deze subsidie is dat de VO-instelling ook enkele gegevens aanlevert. Informatie hierover is vrij makkelijk te vinden via de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).