Ouderraad

Wat doet de ouderraad van het Valuascollege?
De ouderraad is een overlegorgaan van ouders van leerlingen van het Valuascollege. Hierin worden allerlei zaken met betrekking tot de school en het onderwijs met de directie besproken. De ouderraad fungeert ook als klankbord voor de medezeggenschapsraad en de schooldirectie. Bij een aantal activiteiten op school verleent de ouderraad zijn medewerking.

Thema-avonden
Regelmatig organiseert de ouderraad thema-avonden voor ouders van leerlingen.
Enkele weken voor elke thema-avond ontvangen ouders een persoonlijke uitnodiging.

Klankbordgroepen
Binnen de klankbordgroepen (KBG) worden specifieke thema’s behandeld. In elke klankbordgroep proberen we met minimaal één lid van de ouderraad vertegenwoordigd te zijn. Er zijn o.a. KBG TOPklassen en KBG dyslexie.

Contactgegevens
U kunt contact opnemen door een mail te sturen naar:

Juni 2021
De oproep aan ouders om zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding Medezeggenschapsraad, heeft een enthousiaste kandidaat opgeleverd: dhr. Wil Bosch. We heten hem met ingang van het komend schooljaar van harte welkom.
Hij stelt zich hieronder kort voor:

Mijn naam is Wil Bosch, al 20 jaar getouwd met Johanneke en trotse vader van twee kinderen en twee kleine zwarte tijgers.

Dochterlief zit op het Valuascollege en doet de musical opleiding, zoonlief zit bij ROC Gilde Opleidingen en doet de opleiding Toerisme. De twee kleine tijgers zijn thuisblijvers.

In het dagelijks leven, ben ik sinds kort werkzaam als ICT-Teamleider / ICT-Projectleider bij de NLW. Voor een compleet overzicht zou ik zeggen bezoek mijn LinkedIn pagina.

Voor degenen die nog niet doorhebben wat ik met de kleine zwarte tijgers bedoeld, dit zijn mijn ongedierte bestrijders in de vorm van twee katers genaamd Salem en Dribbel.

Tenslotte is dhr. Clim Titulaer herbenoemd vanwege het ontbreken van tegenkandidaten. Kortom gaan we met een volledige oudergeleding vol goede moed aan de slag. We willen mevr. Maya Gipmans vanaf deze plek bedanken voor haar getoonde betrokkenheid bij onze school.