Sokrateion, het vernieuwde gymnasium+

Het Sokrateion
is een moderne gymnasiumopleiding op het Valuascollege in Venlo. Op het Sokrateion zitten leerlingen die geen genoegen nemen met een standaardantwoord. Onze bevoegde docenten dragen onze kernwaarden ontdekking, eigenaarschap en betrokkenheid vol enthousiasme uit. 

Meer algemene informatie over ons gymnasium+, vind je op deze pagina en in dit informatiefilmpje.

Sokrateion: niet méér, maar anders!
Welkom in de wondere wereld van het Sokrateion, de vernieuwde gymnasiumafdeling van het Valuascollege. Ontdekking, eigenaarschap en betrokkenheid zijn drie kernwaarden die terugkomen in ons hele onderwijs. Het Sokrateion bereidt talentvolle leerlingen voor op de maatschappij van morgen, zonder het heden en verleden uit het oog te verliezen. Dit doen we in een speciaal ontworpen lesprogramma, bestaande uit korte lessen, gevolgd door themamiddagen in de onderbouw en thema-uren in de bovenbouw. Hier geven we geen les, hier gaan docenten en leerlingen op een gezamenlijke ontdekkingstocht om antwoord te vinden op grote, tijdloze vragen. 

Ontdekking
Leerlingen van het Sokrateion zijn van nature nieuwsgierig en niet tevreden met een standaardantwoord. De inhoud en vorm van onze lessen passen wij aan op onze leerlingen. Elke leerling leert anders. In het programma staat ontdekkend leren centraal, de waarom-vraag wordt bewust opgezocht. 

Eigenaarschap
Je eigen leerproces in handen hebben: dit gunnen we onze leerlingen. Er is veel ruimte voor eigen initiatief, waarbij het mentoraat een belangrijke rol speelt. Onze leerlingen houden een portfolio bij. Ze krijgen daarmee inzicht in hun eigen sterke punten en valkuilen en passen het onderwijs daarop aan. Studieplanners met leerdoelen van alle vakken zorgen ervoor dat leerlingen in hun eigen tempo, op hun eigen manier kunnen werken. 

Betrokkenheid
Of het nu gaat om het wel en wee van klasgenoten, de lokale omgeving of  wereldproblematiek: onze leerlingen zijn betrokken. Oog hebben voor een ander, ook als je iets individueels doet. Daarnaast ervaren leerlingen het Sokrateion als een plaats waar ze samen zijn.

Niet meer, maar anders! Maar hoe dan? 
In de onderbouw volgen leerlingen in de ochtend reguliere lessen, in de middagen is er een themaprogramma. In dat programma is ruimte voor extra ondersteuning en vakverrijking. Een leerling kan deze tijd ook gebruiken om zelfstandig te werken. In de bovenbouw zijn er lesuren gereserveerd met aandacht voor dezelfde thema’s. Het Sokrateion heeft een speciaal ontwikkelde dagstructuur: leerlingen hebben niet méér te doen, maar vullen hun tijd anders in.

Bekijk het informatiefilmpje over Grieks en Latijn.

Bekijk het informatiefilmpje over de onderzoeksleerlijn van gymnasium+.

Bekijk het informatiefilmpje over Sokrateion.