Examen / PTA / overgangsnormen atheneum

Overgangsnormen schooljaar ’22/’23
Bekijk HIER de overgangsnormen voor atheneum.

  • Alle algemene en vakspecifieke informatie en regelgeving met betrekking tot het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor alle examenleerlingen en het programma van toetsing en doorstroom (PTD) voor alle leerlingen van havo 4 / vwo 4 / vwo 5, zoals dat op het Valuascollege wordt vormgegeven vindt u op deze website.
  • Bekijk hier het profielkeuzeschema