Aanmelden

Aanmelden voor schooljaar ’22 – ’23
De aanmeldingen voor schooljaar ’22 – ’23 vinden plaats op 14 en 15 maart 2022.
Meer informatie over hoe u dat kunt doen vindt u op www.ogvoontmoet.nl.

Wanneer weet u of uw zoon/dochter is toegelaten?
Uiterlijk 22 april 2022 ontvangen de ouders en nieuwe leerlingen een bericht of hun zoon/dochter definitief is toegelaten op de school van aanmelding. We kunnen leerlingen namelijk pas definitief toelaten als het advies van de basisschool overeenkomt met het niveau waarvoor de leerling is aangemeld én als onze scholen dit type onderwijs aanbieden.

Meer informatie
Informatie over de brugklassen kun je krijgen bij onderstaande teamleiders:

Gymnasium-plus brugklas
mevrouw Annemarie van Dooren – Sommers
telefoon 077-3590400
asommers@ogvo.nl
Klas 1 en 2 van
Topklas, T/havo, havo en atheneum

mevrouw Lisanne Thielen
telefoon 077-3590400
lithielen@ogvo.nl
Klas 1 en 2 vmbo
mevrouw Brigitte Doornhein
telefoon 077-3590453
bdoornhein@ogvo.nl
Internationale schakelklas (ISK) 
mevrouw Eefje Gommans
telefoon: 077-8512523
eegommans@ogvo.nl