Leefregels Campagne CDH

26 januari 2023

Beste leerlingen van College Den Hulster,

Het is de gewoonste zaak van de wereld om in het onderwijs leefregels op te stellen. Vanaf dag één op de basisschool leren kinderen om hun jas aan de kapstok te hangen, niet te rennen in de gangen, elkaar niet te storen in de klas, et cetera.

Binnen College Den Hulster leven en werken leerlingen en personeel samen en dus moeten gedragsregels voldoen aan eisen waaraan iedereen zich kan en moet houden. Het is eigenlijk net als in het verkeer; het wordt simpelweg een chaos als er geen regels zouden gelden. Regels vormen enerzijds een leidraad voor gedrag, anderzijds vormen ze een toetssteen bij het niet naleven van de leefregels. Daarbij volgt het opstellen van regels een wezenlijk onderdeel van het veiligheidsbeleid.

Als de regels eenmaal zijn opgesteld, is het noodzakelijk erover te blijven communiceren. Natuurlijk heeft onze school al tientallen jaren leefregels en in het algemeen worden deze regels netjes uitgevoerd en opgevolgd. Het is echter nodig dat we de regels opnieuw gaan communiceren opdat ook de nieuwe generatie leerlingen en medewerkers op de hoogte is.

Vanaf woensdag 1 februari zal er dan ook een ‘campagne’ plaats gaan vinden binnen en buiten de gebouwen van CDH betreffende de leefregels op onze school. In de aula, trappenhuizen, lokalen, gangen, sportzalen, horeca en buitenterreinen zullen opvallende borden worden geplaatst met de leefregels die specifiek zijn voor deze ruimte of omgeving. Geen enkele leerling of medewerker zal om deze borden heen kunnen. Ze zullen duidelijk zichtbaar in groot formaat voor iedereen zichtbaar zijn.

Het is simpel. Houden de leerlingen zich niet aan de regels, dan zal de betreffende leerling worden aangesproken door een medewerker van College Den Hulster. De leerlingen dienen de aanwijzingen van docenten of pedagogische medewerkers altijd op te volgen, ook als de medewerker niet bekend is bij de leerling. Mocht een leerling zich meerdere malen niet aan de regels houden, dan wordt er contact opgenomen met de leerjaarcoördinator of teamleider van de afdeling. De te treffen maatregel kan per afdeling verschillen.

Een en ander komt erg streng over. Dit is echter niet de bedoeling. Willen we dat de leefregels worden uitgevoerd en dat onze school inde toekomst ook leefbaar blijft, dan zullen we ons allemaal simpelweg aan de leefregels van College Den Hulster moeten houden.

Zo is en blijft CDH een leefbare school.

Met vriendelijke groeten,

De directie van College Den Hulster

In de bijlage zien jullie de zeven verschillende afbeeldingen met de leefregels die specifiek gelden voor deze bepaalde locatie.

20230123_A3posters_leefregels CDH. proef02 (1)

 

 

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht