Leerling ziekmelden, verzuim, verlof

U kunt de ziekmelding vanaf 8.00 uur doorgeven via de volgende telefoonnummers:

  • havo/vwo leerjaar 1 en 2: (077)3590496
  • havo/vwo leerjaar 3, 4, 5 en 6: (077)3590482
  • vmbo leerjaar 1 en 2: (077)3590444
  • vmbo leerjaar 3 en 4: (077)3590406
  • isk, alle leerjaren: (077)8512523

Wordt uw kind ziek op school, dan meldt hij/zij zich bij de verzuimbeheerder in lokaal 40.01. Na contact met de ouders mag hij/zij naar huis.

Voor verlofaanvragen maakt u gebruik van de verlof- en betermeldkaart. Het gewenste verlof kan hierop ingevuld worden. De kaart moet ondertekend worden door een ouder en minimaal één dag van te voren door de teamleider of verzuimbeheerder.

Vrijstelling van lessen (bijv. lessen LO) en verlof bij speciale gelegenheden moet bij de receptie en de teamleider met een kaart worden aangevraagd. Vroegtijdig of verlengd vakantieverlof wordt niet verleend. Een verzoek aan de ouders / verzorgers: wilt u verlofaanvragen ingevuld op de zogenaamde “gekleurde kaart” (zoals het verlof voor het bezoek aan een orthodontist, tandarts of arts) graag minimaal één dag van te voren laten tekenen door één van de verzuimbeheerders. We vragen om dit tussen 11 en 12 uur òf tussen 13 en 14 uur bij de verzuimbeheerder te doen. Verlofkaarten kunnen dagelijks worden ingeleverd tot 15.00 uur.

Verlofkaarten inleveren

  • isk bij de heer Cuppen
  • vmbo onderbouw bij de heer Van den Hoogen in gebouw 500
  • vmbo bovenbouw basiskader bij mevrouw Kerver in lokaal 40.01
  • vmbo onderbouw theoretisch bij de heer Janssen in lokaal 40.01
  • havo/vwo bij de heer Hoeboer in lokaal 40.01

Bij afwezigheid zonder reden worden de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld.

Ongeoorloofd en geoorloofd verzuim
Wij houden nauwkeurig bij wanneer een leerling afwezig is. Hij of zij kan afwezig zijn door te spijbelen of door te laat te komen. Wij noemen dit ‘ongeoorloofd verzuim’.
Soms komt het voor dat een leerling afwezig is vanwege ziekte of bezoek aan een arts. Als ouders dat op tijd aan de school laten weten, is er sprake van ‘geoorloofd verzuim’.

Melding bij Jeugdgezondheidszorg GGD Limburg-Noord
Indien uw zoon/dochter langdurig, frequent of steeds bij eenzelfde gebeurtenis verzuimt wegens ziekte, dan nemen we contact met u op. Als het nodig is, melden wij dit verzuim bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord. Uiteraard stellen wij u hiervan op de hoogte. De arts of verpleegkundige van de afdeling Jeugdgezondheidszorg nodigt u dan samen met uw zoon/dochter uit voor een gesprek. Het doel van dit gesprek is samen te achterhalen wat de redenen zijn voor het verzuim en welke mogelijkheden er zijn om het tegen te gaan. Uiteraard hebben de arts en de verpleegkundige van de GGD in deze een vertrouwenspositie naar u én uw zoon/dochter toe. Alles wat in het gesprek wordt besproken
is vertrouwelijk. Zonder uw toestemming geeft de GGD geen inhoudelijke informatie door aan de school.

Inschakelen van de leerplichtambtenaar
Indien u niet op de uitnodiging van de GGD ingaat, dan zullen wij als school de leerplichtambtenaar inschakelen. Deze bespreekt samen met u de situatie.

Wij hopen met deze gang van zaken een positieve bijdrage te leveren aan het gezond functioneren van leerlingen op onze school en het vroegtijdig verlaten van de school (zonder diploma) te voorkomen.