Maasland

Maasland is een gespecialiseerde onderwijsvoorziening binnen het Samenwerkingsverband VO- SVO Noord Limburg (SWV). Maasland vormt als het ware een brug tussen de relatief beschermde en overzichtelijke wereld van het basisonderwijs (sbo en so) en de wereld van het voortgezet onderwijs met wisselende lesruimtes, meer docenten, een grotere organisatie en een groter gebouw dat niet altijd dicht bij huis ligt.

Klik hier om een complete presentatie over Maasland te bekijken.

Het ondersteuningsloket Maasland adviseert over de toelating en het samenwerkingsverband dient hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af te geven. Basisscholen dienen dan ook leerling vóór 1 oktober aan te melden bij het samenwerkingsverband. Maasland is een kleine afdeling met een overzichtelijk en duidelijk karakter (structuur), persoonlijke benadering en directe begeleiding. Daarnaast hebben de docenten ervaring met leerlingen met diverse problematieken en zitten er in een klas maximaal 18 leerlingen. Het onderwijsaanbod is gelijk aan het reguliere voortgezet onderwijs. Doel van de begeleiding is dat de leerling zich op het gebied van persoonlijkheidsvorming en leergebied zover ontwikkelt dat hij weet waar zijn kansen en belemmeringen liggen en hoe hij daar op een goede manier mee om kan gaan. Op deze manier willen we een stevig fundament maken voor de leerling, zodat hij vervolgens de overstap naar een andere afdeling/school (gemakkelijker) kan maken.