Maasland

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig bij de overstap van de basisschool naar het regulier voortgezet onderwijs? Dan is uw kind welkom bij Maasland. Bij Maasland bieden wij extra ondersteund onderwijs voor vmbo-(k)t en havo in leerjaren 1 en 2.

Bij Maasland bieden wij regulier onderwijs aan, dus geen speciaal onderwijs. Net als op andere middelbare scholen hebben leerlingen bij Maasland verschillende vakdocenten, lokaalwisselingen en toetsweken. Maasland onderscheidt zich echter door:

  • Kleinschaligheid en kleinere klassen (maximaal 18 leerlingen)
  • Een sterk gestructureerde onderwijsomgeving
  • Extra hulp voor leerlingen bij het plannen en organiseren
  • De mogelijkheid tot het maken van huiswerk op school na schooltijd
  • Een time-out-ruimte met ondersteuning
  • Extra aandacht voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden
  • Een coach met meer tijd voor de leerlingen en een vaste leerlingbegeleider per klas
  • Persoonlijk ontwikkelingsperspectiefplan met periodieke evaluatiegesprekken
  • Medewerkers met veel kennis van verschillende problematieken en ontwikkelingsstoornissen

Het doel van Maasland is om leerlingen na twee leerjaren, of zelfs eerder als dat mogelijk is, succesvol door te laten stromen naar regulier voortgezet onderwijs.

Maasland draagt bij aan een succesvolle (door)groei van kinderen!

Waar?
Maasland is onderdeel van OGVO en heeft een plek binnen het Blariacumcollege. De leerlingen kunnen na Maasland doorstromen naar regulier voortgezet onderwijs. Dit kan binnen het Blariacumcollege zijn, maar ook op de twee andere scholen van OGVO of een school daarbuiten.

Meer informatie
Interesse in een rondleiding en nadere toelichting? Neem contact op met basmets@ogvo.nl

Heeft u vragen over de toelating of eventuele andere vragen? Neem contact op met ccusters@ogvo.nl

Aanmelden
De aanmelding voor Maasland gebeurt door de basisschool via het Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Limburg. Neem daarvoor contact op met de basisschoolleerkracht van uw kind.