Masterclass

De vwo-masterclass (brugklas- atheneum en gymnasium)

Wanneer de leerling een vwo-advies heeft gekregen op de basisschool, dan komt hij in het eerste jaar in de vwo-masterclass. Het Blariacumcollege biedt leerlingen al vanaf de vwo-masterclass de mogelijkheid kennis te maken met het gymnasiale onderwijs. Leerlingen die meer kunnen, maar vooral ook meer willen, zijn in deze klas helemaal op hun plek!

Naast de reguliere vakken krijgen de leerlingen in de vwo-masterclass (gemiddeld) 1,25 uur in de week het vak Latijn/klassieke culturele vorming. Op deze manier kan er doorgestroomd worden naar de tweede klas van het gymnasium. De leerling heeft een heel jaar de tijd om een goede keuze te maken tussen atheneum en gymnasium binnen het vwo. Naast Latijn en Grieks wordt er een module filosofie aangeboden, bestaande uit logica en argumentatieleer.