Talent

Talent

Het Blariacumcollege biedt flexibel onderwijs aan dat uitdaagt en kansen biedt om elke leerling op zijn of haar niveau te laten excelleren. Het onderwijs is zodanig ingericht dat iedere deelnemer op elk moment adequaat kan groeien. Het bevorderen van het eigenaarschap van de leerling wordt gestimuleerd door oplossingsgericht te werken. Het leren van de leerlingen verloopt divers en het onderwijs is daarop aangepast. Het Blariacumcollege besteedt veel aandacht aan loopbaanoriëntatie. De decaan vmbo is samen met de coach en ouders verantwoordelijk voor de loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) en studiekeuzebegeleiding van de vmbo-leerlingen.

Uitgangspunt bij deze begeleiding zijn de vijf loopbaancompetenties:
1. Kwaliteitenreflectie (wat kan ik goed en hoe weet ik dat?)
2. Motievenreflectie (wat wil ik graag en waarom)
3. Studie / werkexploratie (welk beroep / studie past bij mij en waarom)
4. Loopbaansturing (welke stappen kan ik zetten om mijn doel te bereiken)
5. Netwerken (wie kan mij helpen bij mijn studiekeuze / loopbaanontwikkeling)

Tijdens de schoolloopbaan krijgen de leerlingen te maken met drie belangrijke keuzemomenten. In leerjaar 2 de keuze van een profiel en leerweg met bijbehorende examenvakken, in leerjaar 3 de keuze van het definitieve examenpakket (leerling laat één vak uit leerjaar 3 vallen). Uiteindelijk leidt dit in leerjaar 4 tot de keuze van een vervolgopleiding.De havo- en vwo-leerlingen krijgen te maken met twee belangrijke keuzemomenten. In leerjaar 3 de keuze van het profiel en het daarbij passende vakkenpakket en in leerjaar havo-5, resp. vwo-6 de keuze van de vervolgopleiding. De decaan zal samen met de coach de leerlingen en ouders zo goed mogelijk informeren over de te maken keuze. Ook worden diverse activiteiten georganiseerd om de leerlingen en hun ouders vertrouwd te maken met de keuzes die moeten worden gemaakt.